Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze bedrijventerreinen. Vanuit de samenwerking rondom het Keurmerk Veilig Ondernemen vindt u een overzicht van diverse werkzaamheden en aandachtsgebieden.

Industriepark Noord (Sittard)

Ten noorden van Sittard, grenzend aan de gemeente Echt-Susteren, ligt Industriepark Noord. Dit industriepark is gelegen aan de Hasselsebaan/N295 en bevindt zich op een steenworp afstand van de A2. De bedrijvigheid is deels traditioneel, deels modern. Het gebied heeft een moderne en verzorgde uitstraling.

Wij helpen Industriepark Noord (Sittard) met:
 • het behouden van Certificaat KVO-B, juni 2015 behaald (geldig t/m juni 2018)
 • de klankbordgroep ongelijkvloerse kruising
 • het optimaliseren van het collectief cameratoezicht
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en aanpak onderhoud
 • monitoren en verbeteren verkeersveiligheid
 • monitoren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • vrachtwagenparkeerbeleid
 • stimuleren onderhoud en beheer privaat terrein bij pandeigenaren
 • voorlichting door gemeente
 • voorlichting brandweer en politie
 • bebording
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente

Handelscentrum Bergerweg Sittard

Handelscentrum Bergerweg is een gemengd bedrijventerrein met tevens lokale ondernemers. Die zijn zeer betrokken bij de directe omgeving en de regio. Volumineuze detailhandel is hier ook mogelijk.

Wij helpen Handelcentrum Bergerweg met:
 • het behouden van Certificaat KVO-B, juni 2015 behaald (geldig t/m juni 2018)
 • een facelift
 • het verminderen van de overlast door bladeren tijdens de herfstperiode
 • het verbeteren van onveilige verkeerssituaties
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en aanpak onderhoud openbaar gebied
 • monitoren en verbeteren verkeersveiligheid
 • monitoren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • vrachtwagenparkeerbeleid
 • stimuleren onderhoud en beheer privaat terrein bij pandeigenaren
 • voorlichting door gemeente
 • voorlichting brandweer en politie
 • bebording
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente

Bedrijvenstad Fortuna (Sittard)

Een compact, hoogwaardig en modern bedrijventerrein op slechts 650 meter van de binnenstad en stationsomgeving van Sittard.

Wij helpen Bedrijvenstad Fortuna met:
 • het behouden van het Certificaat KVO-B, juni 2015 behaald (geldig t/m juni 2018)
 • het opruimen van zwerfvuil
 • het verminderen van de parkeeroverlast
 • het verminderen van de verkeersdruk
 • het verminderen van de overlast door dealende hangjongeren
 • het verbeteren van het onderhoud en beheer private percelen
 • communicatie verdere ontwikkelingen Sportzone
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en verbeteren onderhoud openbaar gebied
 • monitoren en verbeteren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • vrachtwagenparkeerbeleid
 • voorlichting door gemeente
 • voorlichting brandweer en politie
 • bebording
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente

Handelsterrein Krawinkel (Geleen)

Handelsterrein Krawinkel ligt aan de zuidzijde van Geleen en grenst aan de A76 (snelle verbinding A2). Het heeft een uitstekende aansluiting op de verbindingsader tussen Aken en Antwerpen.

Wij helpen Handelsterrein Krawinkel (Geleen) met:
 • het behalen van het Certificaat KVO-B, juni 2015 behaald (geldig t/m juni 2018)
 • het opruimen van zwerfvuil
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • aanpak parkeerdruk piekmomenten crematorium
 • het verminderen van het sluipverkeer
 • het optimaliseren van het cameratoezicht
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en verbeteren onderhoud openbaar gebied
 • monitoren en verbeteren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • vrachtwagenparkeerbeleid
 • stimuleren onderhoud en beheer privaat terrein bij pandeigenaren
 • voorlichting door gemeente
 • voorlichting brandweer en politie
 • bebording
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente

Businesspark Geleen

Aantrekkelijk binnenstedelijk bedrijventerrein van Sittard-Geleen met uitvalswegen en goed openbaar vervoer.

Wij helpen Businesspark Geleen met:
 • het behalen van Certificaat KVO-B, juni 2015 (geldig t/m juni 2018)
 • het verminderen van fout geparkeerde vrachtwagens
 • het opruimen van zwerfvuil
 • het herstel van kapotgereden bermen

Bedrijventerrein Kampstraat (Geleen)

Gemengd binnenstedelijk bedrijventerrein, gunstig gelegen tussen Sittard en Geleen, vlakbij bedrijventerrein Chemelot.

Wij helpen Bedrijventerrein Kampstraat (Geleen) met:
 • het behalen van het Certificaat KVO-B, juni 2015 (geldig t/m juni 2018)
 • het verminderen van overlast geparkeerde vrachtwagens (kamperen buitenlandse chauffeurs)
 • een onveilige verkeerssituatie voetganger pad/ fietspad
 • snelheidscontrole
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en aanpak onderhoud openbaar gebied
 • monitoren en verbeteren verkeersveiligheid
 • monitoren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • vrachtwagenparkeerbeleid
 • stimuleren onderhoud en beheer privaat terrein bij pandeigenaren
 • voorlichting door gemeente
 • voorlichting brandweer en politie
 • bebording
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente

Huis- en tuinboulevard Gardenz (Geleen)

Bedrijventerrein voor detailhandel voor tuin, huis en dier. Goede ontsluiting door de ligging aan de Urmonderbaan, een vierbaansweg naar de A2.

Wij helpen Huis- en tuinboulevard Gardenz (Geleen) met:
 • het behalen van het Certificaat KVO-B, mei 2014 behaald (geldig t/m mei 2016)
 • het ontwikkelen van Hornbach
 • het collectief winkelverbod
 • het optimaliseren van het cameratoezicht
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en aanpak onderhoud openbaar gebied
 • monitoren en verbeteren verkeersveiligheid
 • monitoren en verbeteren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • voorlichting brandweer en politie
 • bebording
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente

Bedrijventerrein Sluisweg Born

Het bedrijventerrein Sluisweg is gelegen in de oksel van het Julianakanaal en de goederenspoorlijn Sittard-Born. Het bedrijventerrein kent een uitstekende bereikbaarheid op (boven)regionale schaal door de op- en afritten A2 van Born en is recentelijk via de Sluisweg goed ontsloten.

Wij helpen Bedrijventerrein Sluisweg (Born) met:
 • het behalen van het Certificaat KVO-B, juni 2015 behaald (geldig t/m juni 2018)
 • de analyse van de verkeersstromen
 • verbeteren van het gevaarlijk kruispunt Heirweg/Haaskoul
 • de private verlichting
 • het optimaliseren van het cameratoezicht
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en aanpak onderhoud openbaar gebied
 • monitoren en verbeteren verkeersveiligheid
 • monitoren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • vrachtwagenparkeerbeleid
 • stimuleren onderhoud en beheer privaat terrein bij pandeigenaren
 • voorlichting door gemeente
 • voorlichting brandweer en politie
 • bebording
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente

Bedrijventerreinen Stein (vijf bedrijventerreinen)

De bedrijventerreinen van Stein omvatten: Businesspark Stein, Bedrijvenpark Kerensheide, Bedrijventerrein Paalweg, Bedrijventerrein Schuttersstraat en Haven Stein.

Wij helpen Bedrijventerreinen Stein met:
 • de start van het certificeringstraject KVO Basis Samenwerken (verwacht november 2015)

Handelscentrum Beekerhoek (Beek)

Wij helpen Beekerhoek (Beek) met:
 • periodieke dag- en avond schouw
 • monitoren en aanpak onderhoud openbaar gebied
 • monitoren en verbeteren verkeersveiligheid
 • monitoren toegankelijkheid brandkranen
 • evaluatie incidentcijfers
 • communicatie onderhoud en veiligheid
 • stimuleren onderhoud en beheer privaat terrein bij pandeigenaren
 • voorlichting door gemeente
 • voorlichting brandweer en politie
 • stimuleren aangifte- en meldingsbereidheid naar politie en gemeente
 • de parkeerproblematiek tijdens drukke dagen
 • het verminderen winkeldiefstal
 • het verminderen zakkenrollerij
 • het optimaliseren van het cameratoezicht
 • aanpak zwerfvuil
 • het terugkoppelen meldingen openbare ruimte (termijn herstelwerkzaamheden)
 • het verminderen van overlast door hangjongeren